Languages:  Czech English

WE FLY FOR LIFE

Zdravotnický doprovod leteckou linkou

 

Ne vždy je možné, ať již z technických, ale i z finančích důvodů, zabezpečit pro Vás speciální leteckou ambulanci. To ale neznamená, že letecký transport není možný, že nejsme schopni Vám nabídnou řešení.

Zabezpečíme pro Vás transport se zdravotnickým doprovodem linkovým či charterovým letem, a to i na traskontinetálních linkách, kde jde často o jediné dostupné řešení. Jakkoliv se to zdá téměř nemožné, i do těchto „dospělých“ letadel je možno namontovat speciální nosítka, zabezpečit zdroj kyslíku či monitoring životních funkcí. A náš zdravotnický personál Vám poskytne jistotu pokračující zdravotnické péče během letu.