Languages:  Czech English

WE FLY FOR LIFE

Personál


Posádky letadel

 

Naši vysoce profesionálně připravení a zkušení piloti přispívají ke zdárnému a hlavně bezpečnému průběhu letu. Všechny naše lety jsou realizovány s dvoučlennou, plně připravenou posádkou. Piloti – velitelé letu, jsou kapitáni s tisíci nalétaných letových hodin a se zkušenostmi s přistáváním na mnoha letištích po celém světě.
Posádky procházejí pravidelně certifikovaným školením v prestižních centrech Flight Safety, a to včetně výcviku na simulátorech letů. Všechny naše kroky vedou k vysokému standardu připravenosti posádek s cílem minimalizovat, respektive bezpečně zvládat i mimořádné situace během letu.


Zdravotnický personál

Je samozřejmostí, že zdravotnický personál AmbuAir je speciálně vyškolen na problematiku a specifika letecké medicíny při zachování požadavku na vysokou odbornou připravenost v intenzivní péči. AmbuAir disponuje plně kvalifikovanými odborníky v intenzivní péči a spolupracujeme s odborníky z pražských fakultních nemocnic.
I přes vysokou standardní vybavenost, začíná každá příprava letu konzultací a konfrontací zdravotního stavu klienta s technicko – materiálním vybavením a vyladěním technických a provozních nároků s velitelem letu. Teprve potom je dán souhlas s provedením transportu  tak, aby byl zachována co nejvyšší míra provozní i zdravotnické bezpečnosti a odbornosti.
Proto provádíme pravidelná doškolování zdravotnického personálu.