Languages:  Czech English

WE FLY FOR LIFE

Zdravotnická konzultace

 

Součástí plánování transportu je konzultace lékaře AmbuAir s. r. o. s ošetřujícím lékařem klienta. Naši lékaři zkontaktují zdravotnické zařízení v zahraničí, upřesní informace o zdravotním stavu pacienta a domluví přijetí v nejvhodnějším dostupném zdravotnickém zařízení v ČR. Dle zdravotního stavu pacienta a potřebného odborného zajištění při převozu pro Vás zabezpečíme odpovídající speciální sanitní letadlo, pravidelný letecký spoj nebo pozemní transport. Při plánování leteckých přeprav Vám navrhneme nejvhodnější způsob letu, resp. odpovídající druh letadla na základě poznatků letecké medicíny, s přihlédnutím k délce trvání přepravy i racionálnosti celého transportu.